Proszę czekać...
SGGW - Wirtualny Dziekanat
wersja: 7.33

© 2005-2017 - KALASOFT Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone.

[rejestracja/odzyskiwanie kont studentów]
 
 STUDENT - co zrobić jak zapomniałem hasła/NIU

Proszę wejść w tryb [rejestracja/odzyskiwanie kont studentów], uzupełnić formularz tymi samymi danymi, które zostały podane podczas zakładania konta (włącznie z pytaniem pomocniczym i odpowiedzią). Jeśli dane będą zgodne, zostanie podany NIU i nowe, tymczasowe hasło.

W przypadku nieznajomości odpowiedzi na pytanie pomocnicze lub zablokowania konta należy zwrócić się o pomoc na adres: pomoc_ci@sggw.pl. W treści maila należy podać: imię, nazwisko, numer albumu lub NIU oraz krótko opisać problem.


 Pomoc Informatyczna

Szanowni Państwo,
stawiając sobie za cel ciągłe podnoszenie jakości świadczonych dla Państwa usług informatycznych mamy przyjemność poinformować, że w wyniku przeprowadzonych w ostatnim czasie zmian organizacyjnych w Centrum Informatycznym SGGW z dniem 1 lutego 2017 uruchomiona zostaje na naszej Uczelni funkcja Pomocy Informatycznej.

Czym jest Pomoc Informatyczna?
Pomoc Informatyczna, to zgodna ze standardami zarządzania informatyką taka organizacja pracy służb informatycznych, aby wsparcie dla użytkowników było możliwie jak najbardziej efektywne. Mówiąc najprościej Pomoc Informatyczna to:
- jeden punkt kontaktu zgłoszeń informatycznych z jasno określonymi kanałami komunikacji,
- realizacja prostych zgłoszeń ad-hoc,
- ustanowienie kilku linii wsparcia rozwiązujących problemy w zależności od ich złożoności.

Jak kontaktować się z Pomocą Informatyczną?
Począwszy od dnia dzisiejszego prosimy, aby wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem usług informatycznych zgłaszane były do Centrum Informatycznego poprzez jeden z wymienionych poniżej kanałów:
1. E-mail: pomoc_ci@sggw.pl - wysyłając zgłoszenie na ten adres należy podać dane kontaktowe oraz krótko opisać problem,
2. Telefoniczne pod nr tel. 22 59 355 50 - pracownicy Centrum Informatycznego przyjmą zgłoszenie telefonicznie,
3. Osobiście w budynku Centrum Informatycznego, ul. Nowoursynowska 166, budynek nr 1, pok. nr 1.

Pomoc Informatyczna oferuje wsparcie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zespół Pomocy Informatycznej


 Bezpieczeństwo danych

Dla bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zawsze logując się do systemu pamiętaj o:

1. Logowaniu się tylko wówczas, gdy połączenie jest szyfrowane - świadczy o tym kłódka wyświetlana na dolnym pasku przeglądarki oraz adres strony zaczynający się od https.

2. Nikomu nie udostępniaj swojego loginu i hasła. Staraj się też, by Twoje hasło było odpowiednio złożone np. zawierało co najmniej 1 znak specjalny i 1 cyfrę. Pamiętaj również o okresowej zmianie swojego hasła.

3. Po zakończeniu pracy w systemie/aplikacji zawsze klikaj opcję "Wyloguj się".

4. Nigdy nie ustawiaj opcji, by witryna/przeglądarka zapamiętywała Twoje hasło.


 WYKŁADOWCA - problem z zalogowaniem

W przypadku zablokowania konta, zapomnienia NIU/hasła, problemów z logowaniem lub problemów technicznych z działaniem eHMS prosimy o zgłoszenie:

- na adres: pomoc_ci@sggw.pl - należy podać dane kontaktowe oraz krótko opisać problem,
- telefoniczne na nr: 22 59 355 50,
- osobiście w budynku Centrum Informatycznego, ul. Nowoursynowska 166, budynek nr 1, pok. nr 1.


 ZDJĘCIA DO ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ - wymagania

Zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej muszą spełniać określone wymagania :
- postać cyfrowa rozdzielczości 300 punktów na cal (300 dpi) w formacie jpg;
- wielkość 236 x 295 pikseli (2x2,5 cm);
- zdjęcie legitymacyjne, kolorowe;
- jednolite, jasne tło (nie mogą występować dodatkowe elementy);
- portret nie może sięgać poniżej pachy;
- zdjęcie bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami;
- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy;
(dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej);
UWAGA!
Student ponosi odpowiedzialność za zamieszczone zdjęcie!
W przypadku wydruku legitymacji z błędnym zdjęciem, zostanie on niezwłocznie obciążony kosztem wydruku duplikatu.


Ładowanie zdjęcia do systemu poprzez konto ehms - zakładka moje dane -> edycja.
SGGW - Wirtualny dziekanat